Aut. Kloakmester

Som autoriseret kloakmester projekterer og udfører vi  nyanlæg af kloakinstallationer samt reparation af eksisterende anlæg.

Vi fejlfinder og kortlægger kloakledninger via tv inspektion og udbedre derefter skaden. 

Tegninger udfærdiges til kunde og myndigheder efter endt arbejde.