Jordarbejde

Opgravning til fundamenter, huse samt planering hører naturligt til vores arbejdsområde.

I samarbejde med vognmænd sørger vi for bortskaffelse af overskydende jord fra udgravninger og haveomlægninger. Er der tvivl om forurening af jord foretages der prøver til analyse.